עלות העסקה

0 ₪+ מע”מ
0%

מרכיבי העלות

  • עמלת בסיס: 0
  • עמלת עסקה אינטרנטית: 0
  • עמלת הקדמת תשלום: 0
  • עמלת ניכיון: 0
  • עמלת תשלומים: 0
  • תשלום פיקס לעסקה: 0


לעסקאות מט"ח אין אפשרות לתשלומים


עסקה אינטרנטית היא כל עסקה שמתבצעת ללא שימוש בקורא כרטיסי אשראי פיזי