צעד קטן שלכם – צעד גדול לעסק שלכם


כניסה

דווח את שעת הכניסה שלך
למשרד, כולל מיקום פיזי
בעת הדיווח

יציאה

דווח את שעת היציאה שלך
מהמשרד ואנחנו כבר נחשב
שעות נוספות עבורך

דיווח

דווח את הפעילות שלך,
כולל שיוך ללקוחות,
כולל ניהול הוצאות