מה מקבל העסק שלך מהחיבור?
את הכל במקום אחד!

  • הצגת היתרה והתנועות השוטפות בחשבונך בתוך iCount
  • ניהול חכם של הוצאות ותזרים בתוך iCount
  • בקרה שוטפת והתראות לפי מצב התזרים בתוך iCount
  • הטמעה של מידע בנקאי בדוחות (מע"מ, מקדמות וכו') בתוך iCount

כל זה בתוך מערכת iCount שלך

שנתחיל?
עם הכניסה הראשונית, תוכל לחבר את חשבון הדיסקונט שלך ישירות למערכת iCount.