הפניה לAPI צריכה להיות מוצפנת (כלומר יש לפנות ל https) ולמרות שאנחנו תומכים גם ב GET ההמלצה היא להשתמש ב POST.
את הפניה יש להפנת ל https://api.icount.co.il/api/v1.php אלא אם נשלחה הנחיה לבצע פניה לכתובת אחרת.

שם השדה סוג תיאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
compID varchar מזהה החברה שלך כן
user varchar שם משתמש כן
pass varchar סיסמה כן
action varchar get_docs כן
client_id int מספר לקוח ב iCount
custom_client_id varchar מזהה custom של הלקוח
vat_id varchar ת.ז./חפ/עוסק פטור של הלקוח
doc_date varchar תאריך הפקת המסמך yyyy-mm-dd
sum_inc varchar סכום כולל מע”מ (במידה וכולל)
email email אימייל של הלקוח אליו משויך המסמך
doctype varchar invoice/receipt/invrec/trec כן

התשובה המתקבלת תיראה ככה

{“status”:true,”docnums”:”1000,1001″}