הפניה לAPI צריכה להיות מוצפנת (כלומר יש לפנות ל https) ולמרות שאנחנו תומכים גם ב GET ההמלצה היא להשתמש ב POST.
את הפניה יש להפנת ל https://api.icount.co.il/api/create_doc.php אלא אם נשלחה הנחיה לבצע פניה לכתובת אחרת.

שם השדה סוג תיאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
כללי
compID varchar מזהה החברה שלך
user varchar שם משתמש
pass varchar סיסמה
dateissued varchar התאריך שיופיע על המסמך (YYYYmmdd). החוק מחייב שמסמך הנהלת חשבונות יונפק עם תאריך של היום שבו הוא מונפק אך המערכת לא אוכפת את זה. באחריותך לדאוג לניהול נכון של תאריכי המסמך.
clientname varchar שם הלקוח עבורו מופק המסמך.
client_street_number varchar מספר הבית של הלקוח
client_street varchar שם הרחוב של הלקוח
client_city varchar עיר הלקוח
client_country varchar מדינת הלקוח
client_zip varchar מיקוד הלקוח
docType varchar סוג המסמך (במקרה שלנו סוג המסמך יהיה refund)
totalsum varchar סה”כ לפני מע”מ
totalvat varchar סה”כ סכום המע”מ
totalwithvat varchar סה”כ כולל מע”מ
taxexempt varchar במידה וחשבונית הזיכוי פטורה ממע”מ על משתנה זה להיות בעל ערך של 1 אחרת עליו להיות ריק
maampercent varchar אחוז המע”מ. לדוגמה – אם המע”מ ביום הפקת המסמך הינו 15.5 אחוז על המשתנה להיות בעל ערך של 15.5
originaldiscount varchar הנחה מע”מ
currency varchar מספר המט”ח
1=EUR, 2=USD, 3=YEN, 4=GBP, 5=ILS, 6=SGP, 7=CAD, 8=RUB, 9=NZD, 10=AUD, 11=KES, 12=BRL, 13=DKK, 14=NOK
rate varchar שער המט”ח
income_type_name varchar שם סוג ההכנסה כפי שמופיע במערכת
vatid varchar מספר ת.ז. / עוסק מורשה / ח.פ. של הלקוח
refundreason varchar תיאור (בכתב) של סיבת הזיכוי
אם ברצונך להוסיף הערה ידנית לתוכן המייל שיכיל את הלינק למסמך
eft varchar טקסט חופשי במייל
אם ברצונך להגדיר נושא למייל, ולא להשתמש בברירת המחדל המובנית
es varchar טקסט נושא המייל
אם המסמך פטור ממע”מ
taxexempt varchar יש להעביר את הערך “1” במידה והמסמך פטור ממע”מ
אם ברצונך להוסיף הערה למסמך שתוצג באזור ההערות
sendOrig varchar כתובת המייל של הלקוח
sendCopy varchar כתובת נוספת אליו ישלח המסמך. בדרך כלל נהוג להשתמש בזה על מנת לשלוח לעצמך העתק
ובמידה ורוצים שהשפה שבה ישלח המסמך ללקוח המייל תהיה שונה מעברית
lang varchar כרגע המערכת תומכת באנגלית או עברית בלבד. לכן האפשרות היחידה היא en
במידה ורוצים לקבל מידע ממערכת ה API אודות המסמך שמונפק (מומלץ)
show_response varchar אם רוצים תשובה (respnose) על המשתנה הזה להיות בעל הערך 1
debug varchar אם רוצים לקבל מידע debug בפורמט html על המשתנה הזה להיות בעל ערך “yes”