הוצאת חשבוניות מס קבלה עבור הוראת קבע בנקאית

בתפריט: הו"ק->דו"ח הוראות קבע.

בדוח הזה יוצגו לנו למעשה כל קבצי המס"ב ששידרנו. יש שתי אפשרויות:
הראשונה – להציג את כל השורות מקובץ מסוים.
השניה להציג את כל השורות מכמה קבצים.
היתרון שבלהציג את כל השורות מכמה קבצים הוא שאפשר לרכז כמה חיובים של אותו לקוח מכמה קבצים שונים – לחשבונית מס קבלה אחת.

כדי להציג את כל החיובים מקובץ מסוים יש ללחוץ על "הצג הוראות קבע / הנפק מסמכים" בצידה השמאלי של השורה. יש לשים לב במיוחד לתאריך שמצוין בשורה כדי לדעת שנכנסים לקובץ הנכון.

כדי להציג את כל החיובים מכמה קבצים יש לסמן את הקבצים על ידי סימון התיבה מימין ואז יופיע בתחתית המסך כפתור " הצג הוראות קבע / הנפק מסמכים". (הכפתור מופיע רק אחרי סימון אחת מהתיבות).

אחרי שבוחרים את אחת מהאפשרויות מעלה, יוצגו לנו שורות שבעצם מייצגות את החיובים. נבחר את כל השורות ונוריד את הסימון מהשורות שלא עבר החיוב שלהן בבנק (אם בכלל היו כאלה).

אחרי סימון כל השורות – אפשר ללחוץ על הכפתור הירוק ליצירת החשבוניות מס קבלה או לחליפין לסמן את אתה שלא עברו וללחוץ על האדום כדי להראות למערכת שלא עברו…

בשלב זה למעשה יצאו החשבוניות מס קבלה. שימו לב שאם בעת שהגדרתם את הוראת הקבע בחרתם למי לשלוח מייל ואפילו מילאתם כמה כתובות בנמעני המייל – המערכת כבר תשלח לכל אחד מהנמענים את החשבונית מס קבלה למייל, עם חתימה דיגיטלית.