נניח והגענו לתאריך בו אנחנו יודעים שיש לנו חיובי הוראות קבע (ונניח שאנחנו בראשון לחודש ויש לנו שתי הוראות קבע לחייב). מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להיכנס למערכת ולייצר את הקובץ לשידור למס”ב.

  • בתפריט: הנהח”ש->יצר קובץ מס”ב.
  • בתצוגה בוחרים את התאריך של יום החיוב. באופן עקרוני יופיע התאריך של היום, אבל אם הראשון לחודש נפל על יום שבת ולא הוצאתם חיובים באותו יום שבת, ניתן ביום ראשון (שהוא למעשה השני לחודש) לבחור לייצר את קובץ החיובים לראשון לחודש.
  • לוחצים על עדכן תצוגה והמערכת תציג לנו את כל החיובים שאמורים להישלח לבנק.

  • פשוט נסמן את כל השורות ונלחץ על “שלח”.
  • המערכת תבנה את הקובץ ונוכל להוריד אותו ולשמור אותו על גבי המחשב שלנו לצורך שידור למס”ב.

בשלב זה משדרים את הקובץ למס”ב באמצעות התוכנה של מס”ב. בכל שאלה על איך משדרים את הקובץ, איך בכלל פותחים חשבון במס”ב ומקבלים את התוכנה וכו’ – יש לפנות למס”ב.

עכשיו מגיע חלק חשוב בתהליך. חשוב להבין ששליחת הוראות הקבע למס”ב למעשה שלחו לבנק הוראה לחייב, אבל אנחנו לא יודעים אם כל אחת מהוראות הקבע חויבה בהצלחה. יכול להיות מגוון של סיבות שיגרמו לבנק לא לכבד הוראת קבע ויש לוודא אם היו הוראות קבע שחזרו לפני שממשיכים ומייצרים חשבוניות מס קבלה.

אחרי שמקבלים פידבק מהבנק על ההפקדות להן אנחנו מצפים הודות להוראות הקבע – נוכל להיכנס למערכת ולהוציא חשבוניות מס קבלה כדי לסיים את התהליך.