שליחת דו"ח מסכם ללקוח לפי תיקון 33 לחוק הגנת הצרכן

לפי תיקון 33 לחוק הגנת הצרכן, כל עסק שנמצא עם לקוח שלו בעסקה מתמשכת צריך לשלוח ללקוח הזה דוח מסכם שמציג ללקוח את פירוט כל העסקאות והתשלומים מהשנה שעברה. את הדוח הזה יש לשלוח בחודש מרץ של השנה העוקבת והדוח צריך לכלול סיכום של החיובים וסיכום של החוב הפתוח מול הלקוח במידה ויש. במידה ויש ספקות האם העסק שלך צריך או לא צריך לשלוח דו"ח כזה ללקוחות שלו מומלץ להתייעץ עם עורך דין.

מערכת iCount מאפשרת שליחה אוטומטית של דוח כזה לכל הלקוחות. לקוח שיקבל דוח כזה יראה את הנתונים הבאים:

  • פירוט של כל החשבוניות, הקבלות, החשבוניות מס קבלה והזיכויים החל מהראשון לינואר ועד ל 31 לדצמבר של השנה החולפת
  • סיכום של כל החיובים שבדוח
  • סיכום של כל התשלומים שבדוח
  • במידה והחיובים אינם זהים לתשלומים תוצג ללקוח יתרת חובו לשנה שחלפה

 

הדו"ח עצמו יישלח למייל של הלקוח ב15 למרץ ברגע שמפעילים את האפשרות הזו במערכת->הגדרות->אוטומציה->דוחות:

לאחר שליחת הדו"ח ללקוחות, המערכת תוציא מייל מסכם למנהל המערכת בו תהיה תזכורת לכך שהמייל הזה נשלח + סיכום מידע לגבי השליחה.