ניהול ספר תקבולים תשלומים הינו חובה על פי הוראות מס הכנסה. סעיף 12 של הוראות מס הכנסה קובע ש"בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול וכל תשלום הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסקיות בציון התעודה והתאריך".

מערכת iCount עושה את כל זה עבורך בצורה אוטומטית מלאה. כל הכנסה המתועדת במערכת וכל הוצאה המוזנת למערכת אוטומטית יופיעו בספר התקבולים והתשלומים, מבלי שיידרש ממך דבר. את הספר עצמו ניתן לייצא לאקסל (לצורך העברה נוחה למנהל החשבונות למשל) ולהדפיס (למרות שאנחנו נגד הדפסות!) במידת הצורך.

כדי לייצר ספר תקבולים תשלומים ניתן פשוט להיכנס במערכת ל"דוחות->ספר תקבולים תשלומים". כל מה שצריך זה לבחור מה טווח התאריכים שרוצים לכלול בספר וללחוץ על "הצג". אם יש צורך בדוח על חודש אחד בלבד – ניתן לבחור רק את החודש הרלוונטי והמערכת תדע לשלוף את הנתונים הרלוונטיים לאותו החודש.

בכל דוח יוצגו שורות סיכום של כל אחד מהחלקים הרלוונטיים וכמו כן, החלק התחתון של הדוח (בו ניתן לראות את ההוצאות) יחולק להוצאות רגילות והוצאות בגין רכוש קבוע.