בכל חברה סוגי משרות שונים עבור כל תפקיד שהוא. מכירות, שירות ותמיכה, ניהול וכדומה. ניתן להגדיר כמה סוגי משרות שרוצים, וזה ישמש אותנו לאחר מכן בהרבה מקומות שונים במערכת כמו למשל בחישובי שכר.

כדי להגדיר סוגי משרות יש להיכנס למערכת->הגדרות->הגדרות Punchio->הגדרות שעון נוכחות" שם ניתן להוסיף סוגי משרה" ע"י לחיצה על הלשונית "סוגי משרה", בחלונית שתיפתח נרשום את סוג המשרה, לסיום נלחץ על "שמור". 

במידה ונרצה למחוק סוגי משרות ניתן להסיר ע"י לחיצה על אייקון המחיקה הממוקם ליד סוג המשרה.

עכשיו אחרי שהגדרנו סוגי משרות אנו נרצה לעדכן את המכסות של כל אחת, ולכן ניגש ללשונית "מכסות" ונגדיר את תוספת האחוזים הרלוונטית למשכורת ונלחץ על "שמור".