בכל חברה סוגי משרות שונים עבור כל תפקיד שהוא. מכירות, שירות ותמיכה, ניהול וכדומה. ניתן להגדיר כמה סוגי משרות שרוצים, וזה ישמש אותנו לאחר מכן בהרבה מקומות שונים במערכת כמו למשל בחישובי שכר.

כדי להגדיר סוגי משרות יש להיכנס ל"Punchio->הגדרות שעון נוכחות" שם ניתן להוסיף סוגי משרות ע"י לחיצה על "חדש", בחלונית שתיפתח נרשום את סוג המשרה, לסיום נלחץ על "שמור".

במידה ונרצה למחוק סוגי משרות ניתן להסיר ע"י לחיצה על אייקון המחיקה הממוקם ליד סוג המשרה.