הזנת ימי חופש, ימי מילואים, או כל סוג יום עבודה או יום העדרות מהעבודה דרך שעון הנוכחות מעולם לא היתה פשוטה יותר.

הגדרת סוגי ימים

כדי להגדיר סוגי ימים יש להיכנס “Punchio->הגדרות שעון נוכחות”. תחת “סוגי ימים” ניתן לייצר כל סוג יום שרוצים. יש לשים לב, שאחרי שמייצרים סוג יום חדש, ניתן למחוק אותו אבל ברגע שהעובדים יתחילו לדווח על ימים מסוג זה והמערכת תקלוט שכבר הזינו ימים מיוחדים מסוג מסוים – לא תהיה אפשרות למחוק אותו.

הוספת יום מסוג מסוים

נניח לדוגמה שביום מסוים היית בחופש ועכשיו צריך להזין את יום החופש הזה למערכת. כדי להזין יום חופש לשעון הנוחות ניתן להיכנס לשעון הנוכחות מעמוד הבית של המערכת ואז מצד שמאל למטה, ללחוץ על “הוסף יום מיוחד”.

מיד ייפתח טופס שיתן לבחור טווח תאריכים וסוג היום.

שומרים – וגמרנו.

אחרי שמזינים יום מיוחד ניתן מיד לראות שהוא מקבל צבע שונה ברשימת “השעות שלי החודש”.

דוחות

בסוף החודש, מנהל המערכת יכול להיכנס ל”מצב דוחות” ולהריץ דוח שיסכם עבור כל עובד את שעות העבודה וכל שאר הימים המיוחדים… כל יום מיוחד יסוכם אם שאר הימים מאותו הסוג.