איך עובד יכול לערוך שעות של עצמו בשעון הנוכחות?

שעון הנוכחות מאפשר (בין השאר) לעובד לערוך את השעות של עצמו. על מנת לאפשר את זה יש להפעיל את ההרשאות המתקדמות, נלחץ על מערכת->הגדרות->החברה שלי->משתמשים ואז נסמן V בתיבה "השתמש במערכת הרשאות מתקדמות" ונלחץ אח"כ על "שמור."

אחרי שהפעלנו הרשאות מתקדמות, אמור להתווסף אייקון של כתר בשורה של כל משתמש, יש ללחוץ עליו ומשם להגדיר את הגישה של אותו עובד לשעון הנוכחות.
למידע נוסף אודות ההרשאות המתקדמות, אנא לחצו כאן.