שעון הנוכחות מאפשר (בין השאר) לעובד לערוך את השעות של עצמו. על מנת לאפשרת את זה יש להפעיל את ההרשאות המתקדמות (מערכת->הגדרות->החברה שלי->משתמשים) ואז תהיה אפשרות להגדיר לכל משתמש את ההרשאות שלו. אחת ההרשאות מדברת על עריכה עצמית של שעות מתוך שעון הנוכחות וניתן להפעיל אותה לכל עובד בנפרד.