בעת שינוי סטטוס העסק שלנו, יש להבדיל בין שני מצבים שונים, כאשר המצב הראשון הוא כזה שבו אין שינוי למספר העוסק שלנו והמצב השני הוא מצב שיש שינוי למספר העוסק שלנו.

שינוי מעוסק פטור לעוסק מורשה, לא יגרור שינוי במספר העוסק והוא יישאר מספר תעודת הזהות שלנו. לכן, השינוי במקרה כזה הוא קל יותר, אבל שינוי מעוסק מורשה לחברה בע"מ למעשה אומר שאנחנו מקבלים מספר חפ, שיחליף את מספר העוסק שלנו.

עוסק פטור לעוסק מורשה

במעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה מספר העוסק שלנו לא משתנה אז השינוי אינו קשה, וניתן להיכנס להגדרות החברה שלנו ולשנות את הסוג מעוסק פטור לעוסק מורשה. עם זאת – יש לקחת בחשבון שכל ההכנסות שלך בתור עוסק פטור היו בקבלות ומרגע שמחליפים את סוג העסק מפטור למורשה, המערכת מפסיקה להתייחס לקבלות בתור הכנסות ומתחילה להתיחס לחשבוניות בתור הכנסות. זה אומר שדוח הכנסות שלך לא יראה הכנסות על כל התקופה שבה היית עוסק פטור. כדי לראות את המסמכים האלה יש להריץ דוח ריכוז תנועות ולסמן את הקבלות בלבד.

מי שרוצה יכול להשאיר את המערכת של העוסק הפטור כמו שהיא, ולהקים לעצמו פעילות חדשה תחת מערכת iCount חדשה. שימו לב לתמחור כאן.
היתרון כאן הוא שהפעילות הקודמת בתור פטור נשמרת כמו שהיא, אבל החיסרון כאן הוא שכל הנתונים נשארים המערכת הישנה. ניתן להעביר לקוחות ונתונים נוספים, אבל לא תהיה אפשרות להעביר הוראות קבע (למשל) כרטיסי אשראי שמורים, הוצאות ועוד מגוון פעילויות שונות מהמערכת הישנה – למערכת החדשה.

בכל מקרה, אנחנו ממליצים להמשיך את ספרור המסמכים מהנקודה האחרונה שבה הייתם. מי שמשנה את סוג העסק שלו יישאר אוטומטית עם הספרור הקודם אז אין בעיה, ומי שפותח לו חשבון חדש יראה הגדרות עם הכניסה הראשונה למערכת החדש, שם יוכל בין השאר להגדיר את הספרור שלו.

עוסק מורשה (או פטור) לחברה בע"מ

במקרה המורכב יותר אנחנו עומדים להפוך מעוסק מורשה או פטור ישירות לחברה בע"מ. כאן, אנחנו ממליצים בחום לא לשנות את המערכת הנוכחית אלא לפתוח מערכת חדשה. שימו לב לתמחור כאן. זה יאפשר גישה למערכת הישנה בכל שלב, ללא עלות נוספת.

ספרור המסמכים אינו רלוונטי לפעילות הקודמת ואנחנו ממליצים לפעול לפי הנחיות מנהל החשבונות בהגדרת הספרור הראשוני של החברה החדשה.

במקרה בו יש נתונים קריטיים במערכת הישנה (כאשר עיקר הבעיתיות סובב סביב כאלה שמנהלים הוראות קבע, או פעולות אוטומטיות כמו חשבוניות דחויות, חשבוניות אוטומטיות וכדומה) ניתן לשנות את סוג העסק ואת החפ אבל אנחנו מודיעים מראש שיש לבצע את זה באישור מנהל החשבונות שלכם.