ניתן לשלוח במייל עותק נוסף של חשבונית מקור. זה היתרון שבחתימה דיגיטלית: המערכת מבצעת חיתום דיגיטלי על כל מסמך ולכן אין הגבלה על כמות הפעמים שניתן לשלוח אותו במייל.
כדי למצוא מסמכים שכבר הוצאנו ניתן לקרוא את ההסבר על איך מוצאים מסמכים שכבר הוצאנו.