בסיום ספירת מלאי, יש עסקים שרוצים לאפס את כל הכמויות במלאי ל 0. כדי לעשות זאת ניתן ללחוץ בתפריט על "ניהול מלאי"->"אפס כמויות בכל המלאי".
לחיצה על "אפס כמויות בכל המלאי" המערכת תוודא פעמיים האם המשתמש בטוח שזה מה שהוא רוצה לעשות. יש לשים לב שלאחר ביצוע הפעולה הזו – לא ניתן לחזור לאחור. האיפוס הוא סופי.