בסיום ספירת מלאי, יש עסקים שרוצים לאפס את כל הכמויות במלאי ל 0. כדי לעשות זאת ניתן ללחוץ בתפריט על "מערכת"->"הגדרות"->"מלאי"->"אפס כמויות במלאי".
בלחיצה על "אפס כמויות בכל המלאי" המערכת תוודא פעמיים האם המשתמש בטוח שזה מה שהוא רוצה לעשות.
יש לשים לב שלאחר ביצוע הפעולה הזו – לא ניתן לחזור לאחור. האיפוס הוא סופי.