מערכת iCount יכולה ללמוד לבד מה הם הפריטים שנמכרים אצלך. פריטים יכולים להיות גם מוצרים שיש לך במלאי וגם שירותים (כמו למשל שעות עבודה).

מעבר ללימוד האוטומטי של הפריטים, המערכת יכולה להשלים אוטומטית על סמך מה שהיא למדה בעבר – בזמן הפקת מסמך חדש. כך לדוגמה אם מכרת "שעת עבודה" במחיר "100" המערכת תזכור זאת ולהבא כשיוקלדו האותיות "שע…" המערכת כבר תציע השלמות אוטומטיות וגם תעדכן את המחיר בהתאם.

על מנת להפעיל למידה אוטומטית של המלאי:

מערכת->הגדרות->מלאי

שם יש לסמן "למידה אוטומטית של המלאי" ולשמור.

על מנת להפעיל השלמה אוטומטית:

מערכת->הגדרות->מלאי

שם יש לסמן " השלמה אוטומטית של פריטים מהמלאי"