המלאי במערכת iCount מורכב מכמה מרכיבים. ניתן להגדיר מחסנים, סוגי מלאי, יחידות מדידה, יצרנים ומצב, עבור כל אחד מהפריטים.

את המלאי ניתן לייצא לאקסל בכל שלב, והייצוא יכלול גם את כל ההגדרות הנ"ל ולא רק את הפריטים עצמם.

ייבוא של קובץ ייצוא מלאי שנוצר מתוך מערכת iCount, ייצר למעשה גם את הפריטים וגם את המחסנים, סוגי המלאי, יחידות המדידה, היצרנים והמצבים השונים.

מבנה קובץ הייבוא מאקסל הוא מורכב והדרך הנוחה ביותר לקבל קובץ לדוגמה היא פשוט לייצר פריט מלאי אחד במערכת ואז להוריד גיבוי שלו לאקסל. ככה ניתן לראות את המבנה ולהוסיף אליו נתונים לייבוא.

כדי להתחיל בתהליך הייבוא – יש לבחור מהתפריט: ניהול מלאי -> יבוא מלאי מאקסל.