מערכת iCount מאפשרת ייצוא וייבוא של סוגי הוצאות מאקסל. הדבר מאפשר העברה קלה של הגדרות רבות שבדרך כלל עושים יחד עם מנהל החשבונות.

לעסקים שונים יש אחוזים מוכרים שונים על ידי רשויות המס בגין הוצאות שונות. הוצאה המוכרת במלואה לסוג עסק אחד יכולה לא להיות מוכרת כלל לעסק אחר ולכן אנחנו משאירים לכם להגדיר את סוגי ההוצאות של העסק שלכם – יחד עם מנהל החשבונות שלכם.

לאחר ההגדרה ניתן לייצא את כל ההגדרות הללו לאקסל לצורך שמירה נוחה ולצורך העתקה מלאה לחברה אחרת.

ייצוא סוגי הוצאות לאקסל

בתפריט יש ללחוץ על "הוצאות->סוגי הוצאות->ייצוא סוגי הוצאות לאקסל". המערכת מידית תשמור קובץ אקסל על המחשב שלך.

ייבוא סוגי הוצאות מאקסל

בתפריט יש ללחוץ על "הוצאות->סוגי הוצאות->ייבוא סוגי הוצאות מאקסל" ולעקוב אחרי ההוראות שיוצגו על המסך.

חשוב לציין שניתן לייבא רק קובץ שיוצא ממערכת iCount. הקובץ עצמו מכיל (מעבור לשמות הסוגים השונים של ההוצאות) גם מספרים הקשורים לקודי מיון, חשבונות ראשיים וכדומה והם חייבים להתאים למה שיש במערכת שייצאה את הקובץ.