סגירת הזמנת רכש הינה פעולה פשוטה

  • חיפוש->הזמנת רכש.
  • מוצאים את הזמנת הרכש ונכנסים אליה על ידי לחיצה על המספר שלה מתוצאות החיפוש.
  • למעלה משמאל, ניתן לראות את אזור האפשרויות הנוספות בו יש קישור לסגירה, במידה והזמנת הרכש פתוחה.

מכיוון שהזמנת רכש הינה מסמך ללא משמעות חשבונאית, אין צורך לבטל אותה.
אם יש טעות ומספיק לסגור אותה.