כיצד ניתן לעדכן פרטי איש קשר?

ניתן לעדכן פרטי איש קשר בכמה צעדים פשוטים:

לאחר כניסה למערכת יש לגשת לחיפוש -> לקוחות. יש לאתר את הלקוח באמצעות החיפוש ואז ללחוץ על
שם הלקוח (בקצה הימני של השורה).

ברגע שנכנסים לתוך עדכון כרטיס הלקוח, יש תוית לניהול כל אנשי הקשר של הלקוח ושם ניתן לערוך את פרטי איש הקשר של הלקוח.

לא לשכוח לשמור :)