כיצד ניתן לאחד שני לקוחות ללקוח אחד

יש להשתמש באמור מטה במשנה זהירות שכן שינויים שמתבצעים על ידי מודול איחוד הלקוחות הינם בלתי הפיכים.

על מנת לאחד כרטיס של לקוח א' תחת כרטיס של לקוח ב' יש להיכנס ל"מערכת-איחוד לקוחות" בלקוח מימין יש לבחור את הלקוח ה"מיותר" ובלקוח משמאל יש לבחור את הלקוח הראשי.
מתי מאחדים כרטיסי לקוחות? נניח שבטעות יצרתם לקוח אחד בשם חברת X בע"מ ולאחר מכן יצרתם לקוח חדש שנקרא X בע"מ. במשך הזמן יצרתם חשבוניות וקבלות לשני הלקוחות בנפרד כאשר למעשה התכוונתם לאותו הלקוח. עכשיו עליתם על הטעות ואתם רוצים שכל המסמכים שהונפקו ללקוחות האלו יאוחדו תחת אותו כרטיס לקוח.

הנושא חשוב במיוחד כאשר משתמשים ביצוא לחשבשבת על מנת שכל התנועות של הלקוח יהיו תחת חשבון זר אחד.
התוצאה הסופית היא שהחשבוניות והקבלות עצמן לא ישתנו מבחינת התוכן (אסור לשנות תוכן מסמך חשבונאי לאחר הנפקתו – זה לא חוקי), אבל מבחינת iCount המסמכים של שני הלקוחות יאוחדו תחת מספר לקוח אחד – הלקוח הראשי שבחרתם במהלך תהליך האיחוד.
שימו לב שברשימת הלקוחות יוצגו שני פרמטרים מעבר לשמות הלקוחת. נתון ראשון הוא החשבון הזר של הלקוח ("חז") והנתון השני הוא מספר הלקוח ("לקוח").שני הנתונים הללו אמורים לסייע בבחירת הלקוח נכון תחת הלקוח המשני ותחת הלקוח הראשי.

בהצלחה והמשך שימוש נעים!