כאשר מגדירים לקוח חדש במערכת iCount אחת האפשרויות היא לבחור מה הם תנאי התשלום שלו, כאשר האפשרויות נעות החל ממזומן ועד לשוטף +270.

לקוח שמוגדרים לו תנאי תשלום ונתחיל ליצור לו מסמכים שיש בהם משמעות לתנאי תשלום (כמו חשבונית מס למשל) אוטומטית יקבל "תאריך לתשלום" שיחושב לפי מה שמוגדר לו בכרטיס.

ניתן לשנות את הגדרת ברירת המחדל של תנאי התשלום ללקוחות חדשים.

איך משנים?

  • בתפריט, יש להיכנס ל"מערכת->הגדרות->לקוחות".
  • יש לבחור באפשרות הרצויה תחת "תנאי תשלום ערך ברירת מחדל" ואז על "שמור".

כעת ניתן לראות שכשנתחיל לייצר לקוח חדש, המערכת אוטומטית תבחר עבורנו במה שבחרנו בברירת המחדל.