במהלך הפיתוח יתכן ויעלה צורך בשימוש במסוף סליקה מדומה שרק יבצע סימולציה לסליקה מבלי באמת לחייב כרטיסי אשראי בפועל. 

הפעלת מסוף סליקה לפיתוח

יש להיכנס ל"מערכת->הגדרות->סליקת אשראי" ושם לגלול למטה ל"ספקי סליקה נוספים".

לאחר לחיצה על ספקי סליקה נוספים יש ללחוץ על "סימולטור אשראי" ואז להפעיל אותו ולשמור.

המערכת מייד תפעיל מסוף הדמיה וכל האפשרויות הקיימות הקשורות בסליקת אשראי יתעוררו לחיים. חשבון שישאיר מסוף הדמיה פעיל לא יחוייב בגינו עלות חודשית של חיבור למסוף סליקה. 

מספרי אשראי להדמיה

כדי לדמות עסקה מוצלחת ניתן לפנות עם כל מספר אשראי אמיתי או לחליפין עם המספר:

  • 4580458045804580 (4 פעמים 4580).

כדי לדמות עסקה שנכשלה ניתן לפנות עם מספרי האשראי הבאים:

  • 4580458000000000 – יחזיר שגיאה (1): חסום
  • 4580000045800000 – יחזיר שגיאה (2): גנוב
  • 4580000000004580 – יחזיר שגיאה (3): צור קשר עם חברת האשראי, מה שכנראה אומר שהכרטיס הגיע לתקרת הניצול החודשית שלו
  • 4580000000000000 – יחזיר שגיאה (4): סירוב
  • 4580458045800000 – יחזיר שגיאה (5): כרטיס מזוייף
  • 458000000000 יחזיר שגיאה (17): חסרות 4 ספרות אחרונות

בכל המקרים, תוקף הכרטיס חייב להיות גדול או שווה להיום.