חתימה דיגיטלית וחתימה ידנית זה שני דברים שונים.
חתימה דיגיטלית משמעותה שאנחנו שומרים עותק השווה ב 100% למה שהונפק ממערכת iCount. אם מחר אחד הלקוחות שלך מבצע שינוי בחשבונית – לך יש עותק חתום דיגיטלית שמוכיח מה היה במקור.
בנוסף – על מנת שמסמך הנהלת חשבונות יהיה חוקי לשליחה בדואר אלקטרוני עליו להיות חתום דיגיטלית.

החוק אינו מחייב חתימה ידנית על מסמך כמו חשבונית מס, ולכן אין משמעות גדולה לשדה החתימה שיש על החשבונית.