גם אם הוצאנו מסמך ובעת ההנפקה בחרנו סוג הכנסה לא נכון, ניתן לשנות את סוג ההכנסה מכיוון שאנחנו לא מציגים את סוג ההכנסה על גבי המסמך עצמו. השינוי לא יגרום לשינוי כלשהו על גבי מסמך המקור.

על מנת לשנות סוג הכנסה בחשבונית מס יש להיכנס בתפריט ל"חיפוש->חשבונית מס" ולחפש את החשבונית אותה אנחנו רוצים לשנות. ניתן גם לחפש טווח של חשבוניות ולשנות את כולן בפעם אחת.

בתוצאות החיפוש תוצג כל שורה עם סוג ההכנסה הרלוונטי וניתן לשנותו. לאחר שמשנים כל מה שרוצים יש ללחוץ בתחתית העמוד על "ערוך סוגי הכנסות בחשבוניות ששונו".