האם ניתן להוציא תעודות משלוח בלי סכומים?

כן. כשמנפיקים תעודת משלוח ניתן לציין את כל הפרטים הרגילים, לרבות הסכומים של הפריטים אותם כוללים בתעודת המשלוח. לאחר ההנפקה יוצג לנו מסמך עם כל הפרטים – כולל המחירים, אך שימו לב שבתחתית המסמך איפה שנמצאים לחצני ההדפסה והשליחה למייל (אותם אתם וודאי מכירים מהחלונות האחרים) יש לחצן נוסף "הדפס העתק ללא סכומים".

הדפסת העתק ללא סכומים מאפשרת מתן תעודת משלוח עם יציאתה של סחורה מהמחסן שלכם מבלי לציין את שווי הפריטים על גבי תעודת המשלוח. ניתן להוציא מסמך כזה רק כהעתק כיוון שהוא אינו תואם את המקור שכמובן מכיל מחירים.

יש הטוענים שיש לציין גם את שעת הפקת תעודת המשלוח ואת שעת יציאת המשלוח מהמחסן על גבי התעודה.
במקרים כאלה ניתן לציין את השעה בהערות.