בכל מסמך שמונפק דרך מערכת iCount נשמר גם שם המנפיק. המערכת מאפשרת לך, מנהל המערכת, להגדיר אם יראו את שם מנפיק המסמך או לא.

על מנת להציג את שם המנפיק על גבי המסמך (חשבונית, קבלה, חשבונית מס קבלה וכו’) יש להיכנס בתפריט הראשי ל”מערכת – הגדרות – הנהח”ש” ולהרחיב את “הגדרות הנהלת חשבונות”. שם ניתן יהיה לסמן “וי” ליד “הצג את שם מנפיק המסמך על גבי מסמכים”.

שימו לב, לכל משתמש במערכת ישנה הגדרה לשם בעברית ולשם באנגלית. המערכת תזהה לבד אם מדובר במסמך בעברית או במסמך בעברית ותציג את השם המתאים. עלייך לוודא שלכל משתמש במערכת מוגדר גם השם בעברית וגם השם באנגלית.