חשבונית עצמית מאפשרת לעוסק לייצר מסמך חשבונאי במקום מי שאינו מסוגל להוציא מסמך (למשל, אדם שהכנסתו היא משכורת). חשבונית עצמית מוציאים במקרים מיוחדים וספציפיים מאוד ויש לוודא מול מנהל החשבונות מתי באמת צריך להוציא את החשבוניות העצמיות האלה. מומלץ מאוד לא להוציא חשבונית עצמיות על דעת עצמך, כדי להימנע מטעויות. לפני שנסביר על החשבונית העצמית לעומק, רק כדי שנשים את השלב הטכני מאחרוני, בטח שאלת את עצמך:

אז איך בעצם מייצרים חשבונית עצמית?

כל מה שצריך לעשות זה להיכנס ל"הנהח"ש->חשבונית מס". לבחור את הלקוח שבשמו אנחנו מוציאים את החשבונית העצמית (אם אין לקוח כזה פשוט אפשר לייצר אותו), לבחור "לא מתייחס לקבלה" ואז כשמוצגת לפנינו כל החשבונית, מתחת ל"פרטי החשבונית" מסמנים "חשבונית עצמית"

ועכשיו להסברים יותר תיאורטיים. בשלב זה חשוב לנסות לא להירדם! מכיוון שחשבונית עצמית למעשה באה לייצר ביטוי להוצאה של העסק שלך, עצם הוצאת החשבונית תייצר עבורך גם "הוצאה" במערכת iCount. כלומר, ייווצר מסמך חשבונית מס (עצמית) ותיווצר גם הוצאה כנגד החשבונית הזו. לדוגמה, אם אנחנו רוצים לייצר חשבונית עצמית לישראל ישראלי בגין שכר דירה בסכום של 1000 ₪ + מע"מ, אנחנו נראה במערכת גם חשבונית מס לישראל ישראלי על סך 1000 ₪ + מע"מ וגם הוצאה עבור ספק שנקרא ישראל ישראלי על סך 1000 ₪ + מע"מ. מערכת iCount תייצר לבד את הספק במערכת, לפי הפרטים שלו כלקוח. ישנם כמה דוחות שמושפעים מחשבוניות מס באופן עקרוני, אבל אותם דוחות יושפעו בצורה שונה מחשבוניות עצמיות, אפילו שחשבונית עצמית היא חשבונית מס. למשל:

דו"ח מקדמות למס הכנסה

דוח המקדמות יציג לנו מידע לפי כל החשבוניות (ההכנסות שלנו) ויתעלם לחלוטין מחשבוניות עצמיות. זאת, כמובן, משום שהמקדמות שלנו לא אמורות להיות מושפעות מחשבוניות עצמיות

דו"ח מע"מ

דו"ח מע"מ יציג כמה נתונים. אנחנו נראה 1000 ₪ במחזור, נראה מע"מ עסקאות 180 ₪ אבל נראה גם מע"מ תשומות 180 ₪ (זוכרים למה? כי יצרנו גם חשבונית וגם הוצאה). בסופו של דבר סכום המע"מ לתשלום יהיה 0 כיוון שהמע"מ עסקאות והמע"מ תשומות יתקזזו. כיף גדול.

דו"ח רווח והפסד

כאן תופיע רק ההוצאה. מבחינת המערכת במקרה של רווח והפסד אין כאן למעשה הכנסה (מהחשבונית מס) אלא רק הוצאה מההוצאה שמיוצרת באופן אוטומטי כשנוצרת החשבונית העצמית. לסיכום, יצירת חשבונית עצמית זה הליך פשוט מאוד אבל מומלץ לוודא עם מנהל החשבונות לפני שעושים מהלך כזה. בהצלחה!