האם ניתן לקבל התרעות על חשבוניות שלא שולמו בזמן?

כן. ניתן להיכנס בתפריט ל-מערכת->הגדרות->תזכורות. ניתן לסמן וי ליד " שלח אימייל תזכורת על כל חשבונית שלא שולמה בזמן ".

פעם ב 24 שעות, במהלך שעות הלילה, המערכת מבצעת סריקה על כל החשבוניות שיש להן יתרה לתשלום ובודקת מה מוגדר ב"לתשלום עד" בגוף החשבונית.

מייל יישלח לכתובת המייל המוגדרת בחשבון המשתמש שהנפיק את החשבונית.

חשוב לציין – אם יש חשבונית ששולמה ולא אמורה להיות ברשימה, יש לאתר את החשבונית במערכת ולהוציא לה קבלה.

אם כבר יצאה לה קבלה, ומשום מה לא שויכה לחשבונית (ולכן המערכת עדיין חושבת שהחשבונית טרם שולמה) יש לסמן את החשבונית כסגורה.