ניתן לבצע הסבה מהצעת מחיר או הזמנה ישירות לחשבונית עסקה.

יש להיכנס למסך יצירת חשבונית עסקה, ולבחור את הלקוח. לאחר מכן יש לבחור "מתיחס להצעת מחיר/הזמנה" ובמידה וללקוח הנבחר יש הצעות מחיר או הזמנות פתוחות המסמכים יופיעו ברשימה ויש אפשרות לבחור מי מהמסמכים אנחנו רוצים להסב לחשבנית העסקה.

סימון וי ליד הצעת מחיר/הזמנה מסוימת אוטומטית יגרום לכך שהמערכת תטען את הנתונים מאותו מסמך ותציג אותם בשדות הפירוט.

ניתן לסמן כמה הצעות מחיר/הזמנות שרוצים. המערכת תבצע אוטומטית סגירה של המסמכים שסומנו כנגד חשבון העסקה ובכך תהפוך את הצעות המחיר/ההזמנות ל"סגורות".