הסבת הזמנות והצעות מחיר לחשבונית עסקה

ניתן לבצע הסבה מהצעת מחיר או הזמנה ישירות לחשבונית עסקה.

כדי להגיע לעמוד יצירת חשבונית עסקה נלחץ בתפריט הראשי על הנהח"ש->חשבונית עסקה ונבחר לקוח. במידה וללקוח הנבחר יש הצעות מחיר או הזמנות פתוחות המערכת תשאל אותנו אם נרצה לשייך לחשבונית העסקה מסמכים פתוחים.
נלחץ על "כן" ואז תופיע רשימה של כל המסמכים הפתוחים שיש ללקוח שבחרנו.

נסמן וי ליד הצעת מחיר/הזמנה מסוימת שאנחנו רוצים לשייך לחשבון העסקה ונלחץ על "המשך". ניתן לסמן כמה הצעות מחיר/הזמנות שרוצים. המערכת תבצע אוטומטית סגירה של המסמכים שסומנו כנגד חשבון העסקה ובכך תהפוך את הצעות המחיר/ההזמנות ל"סגורות".

יש לשים לב, במידה וסכום חשבון העסקה גבוה יותר מסכום המסמכים המשוייכים אליו, הוא עדיין ישאר פתוח.
כמו כן, המקרה ההפוך הוא גם נכון.
אם שייכנו חשבון עסקה עם סכום נמוך יותר להצעת מחיר, הצעת המחיר תישאר פתוחה בעוד שחשבון העסקה יסגר.