חשבון עסקה הינו מסמך שאין לו משמעות חשבונאית. כלומר – רשויות המס אינן רואות בו כמסמך פורמאלי. לכן – במערכת iCount אין ממש ביטוי ל”ביטול” של חשבון עסקה.

מערכת iCount מאפשרת להגדיר מסמך חשבון עסקה כ “סגור” מה שלמעשה משמש אותנו כפעולה שוות ערך לביטול שלו.

על מנת לסמן מסמך חשבון עסקה כ”סגור” יש לחפש את המסמך ולהיכנס אליו על ידי לחיצה על מספר מתוצאות החיפוש, ואז כשנמצאים בתוך המסמך יש ללחוץ על “סגור” מתוך תפריט האפשרויות ( בפינה השמאלית העליונה של המסמך).

הנ”ל תקף גם לביטול הזמנה.

בהצלחה!

מאמרים נוספים