תכנון מס לשנת 2019

תכנון מס לשנת 2021


אם אתם קוראים עכשיו את המאמר הזה, יתכן שקצת החמצתם (ולו במעט) את חלק מהפעולות שהייתם אמורים לבצע עד ל-31.12.2018. יחד עם זאת, לטובת אלה שפספסו ננסה לתמצת בראשי פרקים נקודות שיש לשים לב אליהן בתכנון המס השנתי.

 

רגע, למה, בעצם, תכנון מס?

אם אתם חשים כי נטל המיסים מקשה עליכם את ההתנהלות העסקית, סביר להניח שאתם צודקים. יחד עם זאת, החוק הישראלי מעמיד לרשותנו, בעלי העסקים, את אופציית תכנון המס, שמשמעותה במילים פשוטות, אפשרות לצמצם את חבות המס הנמוכה ביותר שאנחנו יכולים להגיע אליה, מבלי לעבור על החוק ומבלי להיות מואשמים בהשתמטות ממס. להבדיל מהשתמטות מתשלום המס, תכנון מס נכון פירושו הפחתה בשיעורי המס או דחיית פירעונם במסגרת החוק, תוך ניצול לשונו או הפרצות הקיימות בו. יתרה מכף, פסקי דין שונים בבתי המשפט הישראלים מציינים את זכותו של הנישום לתכנון עסקיו כשהמטרה היא הקטנת חבות המס, זאת, במקרים שהדרכים בהן הוא נוקט עולות בקנה אחד עם הדפוסים הכלכליים המקובלים.

 

שיטת הדיווח למס ההכנסה

תורת החשבונאות כוללת שתי שיטות דיווח על תוצאותיה של הפעילות העסקית – דיווח הנעשה על בסיס מזומן ודיווח הנעשה על בסיס מצטבר. בשיטת דיווח על בסיס מזומן, הכנסות והוצאות נרשמות בעת תשלום בפועל על הוצאה או קבלת כסף. בעוד שבשיטת דיווח על הבסיס המצטבר נרשמות ההכנסות וההוצאות ונצברות, לאורך התקופה וללא קשר לתזרימי המזומנים. ככלל, עסקים שאינם מחזיקים מלאי ובעלי המקצועות החופשיים, רשאים לדווח בשיטת הבסיס המזומן. סוף השנה עשוי להיות זמן טוב לבחון מחדש את שיטת הדיווח שלכם, כמו גם לבחון הכנסת מערכת CRM מתקדמת שתסייע לכם במעקב אחרי ההוצאות וההכנסות.

 

הקדמת הוצאות העסק ודחיית הכנסותיו

בפני נישומים המדווחים על בסיס מזומן פתוחה האפשרות החוקית להקדים את תשלום הוצאותיהם ולדחות את גביית הכנסותיהם, מאחר ובשיטה זו, כאמור, מועד ביצועו של התשלום או מועד קבלת התקבול הם הקובעים. בין ההוצאות שמקובל להקדימן במסגרת זו – רכישת הספרות המקצועית הנדרשת, יציאה והוצאת עובדים להשתלמויות רלוונטיות, רכישת צרכי משרד, תשלום שכר טרחה לרו"ח ולעו"ד עבור שירותיהם וכן הלאה.

תשלום משכורות לעובדים (לרבות השלמת ההוצאות הנלוות לשכר העובד כקופ"ג, תשלום ביטוחים וקרנות וכד') מומלץ עד לסיום חודש דצמבר, כדי שניתן יהיה לשייך את ההוצאה לשנת המס 2018.

דחיית הכנסות הנה צעד תלוי-נסיבות, מכיוון שבמקרים מסוימים, דחייתם של תקבולים עלולה לגרום להפסד כלכלי ולחוסר איזון בתזרים המזומנים של העסק, כך שיש לשקול צעד זה בכובד ראש ובעזרתו של איש מקצוע.

 

טיפול בחובות אבודים

הוצאתם ללקוח חשבונית מס, בין אם דרך המערכת המקומית ובין אם דרך שירות חיצוני, למשל, חשבונית ירוקה? יצרתם לעצמכם חוב כלפי רשויות המס, גם אם לא קיבלתם את התשלום. נישומים שמדווחים על בסיס מצטבר ומצויים במצב בו קיימים לעסקם חובות אשר יכולת גבייתם מוטלת בספק, יכולים לזכות בהכרה בחובות אלה כ"הוצאה", רק במידה ובמהלך השנה עשו את כל הפעולות לגביית החובות. במקביל, רצוי לבדוק את האפשרות לדרוש החזר על המע"מ בגין החובות הללו.

 

המלאי – עקב אכילס של מרבית העסקים

בעסקים המחזיקים מלאים, מן הסתם, לערך המלאי המצוי בידיהם בסוף השנה, ישנה השפעה ישירה על תחשיב רווחיותו של העסק באותה השנה. בנוסף לחובה החלה עליהם על עריכת ספירת מלאי בפרק זמן מוגדר שנקבע על ידי הרשויות, מומלץ לבחון לעומק את טיבו של המלאי ובמקרים בהם קיימים מלאים "מתים" (פריטים שהעסק מתקשה להפכם להכנסה), צריך לנסות ולהיפטר מהם עד ליום האחרון של השנה, או, לחילופין, להציג אותם לפי שוויים בשוק ועל ידי כך לצמצם את חבות המס.

 

נוהל גילוי מרצון

מתוך שאיפה להגדיל את היקפי גביית המס בישראל, יצאה רשות המיסים ביוזמת נוהל גילוי מרצון, שמטרתה היא עידוד הנישומים לדיווח יזום על הון לא מדווח שלהם, ללא סכנת חשיפה להליכים הפליליים. במסגרת הליך זה, נישום משלם את המס, ובתמורה לכך, מתחייבת רשות המיסים לאי ההליכים הפליליים.

להליך זה קיימים שלושה מסלולים – המסלול אנונימי (שהדיווח בו הסתיים בתאריך ה-31.12.2018), המסלול המקוצר. והמסלול הרגיל. למרות שמדובר בהזדמנות נדירה שכדאי לנצלה להכשרת הון בלתי מדווח, מומלץ לעשות זאת רק בליוויו של איש מקצוע!

 

הגדרה מחודשת של המבנה העסקי

לכל אחת מצורות ההתארגנות האפשריות – חברה בע"מ או עצמאי, ישנם יתרונות וחסרונות משלה, הן בהיבט המשפטי ובין בהיבט המיסוי. לכן, תכנון נכון ומתאים של מבנה העסק עשוי לסייע לכם בניצול הטבות מס שונות, ואת הרלוונטיות הנקודתית לכך, רצוי לבחון בכל שנה מחדש.

Comments

comments