בהחלט. המערכת מייצרת כרטיסי לקוח וכרטסת עבור כל לקוח באופן אוטומטי. בכל רגע נתון ניתן להפיק כרטסת לקוח ובה תוכל לראות את היתרה של הלקוח, תוכל לסדר את הכרטסת לפי מספרי אסמכתא, תאריכים וסכומים.