כן. ניתן לפתוח חשבון ולבקש מאיתנו להשאיר את הנתונים שנצברו בו בתקופת ההתנסות. כל מה שהנופק במשך 45 הימים הראשונים לא יגרור חיוב, גם אם תמלא פרטי תשלום.