בהחלט. כל המידע של לקוחות iCount מגובה אחת לשלוש שעות בארבעה מקומות שונים בעולם. הגיבוי מכיל את כל המסמכים שהופקו וכל המידע שהוזן על ידיך.