כמובן. ניתן להגדיר במערכת את האימייל של רואה החשבון/יועץ המס שלך והם יקבלו בכל ה- 1 לחודש (או מדי חודשיים) את כל התנועות שבוצעו במערכת באופן אוטומטי.

על מנת להגדיר למערכת לשלוח אוטומטית את ריכוז התנועות למנהל החשבונות יש ללחוץ בתפריט על “מערכת->מנהלה” ולאחר מכן לגלול למטה ל”שליחה אוטומטית למנהל חשבונות”