ה API הבא מאפשר משיכת מידע קישורים למסמכים ממערכת iCount. הפניה צריכה להיות (תמיד) מוצפנת דרך https וניתן לפנות ב POST או ב GET.

הכתובת אליה צריך להפנות את קריאות הAPI היא:

https://api.icount.co.il/api/v1.php

שם השדה סוג תיאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
פרמטרים
compID varchar מזהה החברה שלך כן
user varchar שם משתמש כן
pass varchar סיסמה כן
action varchar סוג הפעולה. במקרה הזה זה תמיד get_doclink כן
docnum varchar מספר מסמך כן
doctype varchar סוג מסמך מסמך[invoice,receipt,invrec,refund,offer,deal,delcert,trec] כן
lang varchar שפת המסמך. ברירת מחדל היא he אבל אפשר לשלוח גם en אם רוצים אנגלית
orig varchar האם רוצים קישור למקור או להעתק? ברירת מחדל היא מקור. אם רוצים העתק יש לשלוח 0
hidenis varchar כשמסובר במסמך מטו"ח ניתן לשלוח כאן ערך 1 על מנת להסתיר את השרלים. ברירת מחדל כאן היא לא להסתיר את השקלים
method varchar באיזו צורה תרצו חקבל תשובה מהמערכת? האפשרויות הן: xml, json.

התשובה החוזרת תכיל שני ערכים: doclink ו pdf_link. doclink ייקח את הלקוח למסמך דרך המערכת ו pdf_link ייקח את הלקוח ישירות ל PDF.