ה API הבא מאפשר משיכת מידע קישורים למסמכים ממערכת iCount. הפניה צריכה להיות (תמיד) מוצפנת דרך https וניתן לפנות ב POST או ב GET.

הכתובת אליה צריך להפנות את קריאות הAPI היא:

https://api.icount.co.il/api/v1.php
שם השדה סוג תיאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
פרמטרים
compID varchar מזהה החברה שלך כן
user varchar שם משתמש כן
pass varchar סיסמה כן
action varchar סוג הפעולה. במקרה הזה זה תמיד get_doclink כן
docnum varchar מספר מסמך כן
doctype varchar סוג מסמך מסמך[invoice,receipt,invrec,refund,offer,deal,delcert,trec] כן
lang varchar שפת המסמך. ברירת מחדל היא he אבל אפשר לשלוח גם en אם רוצים אנגלית
orig varchar האם רוצים קישור למקור או להעתק? ברירת מחדל היא מקור. אם רוצים העתק יש לשלוח 0
hidenis varchar כשמסובר במסמך מטו"ח ניתן לשלוח כאן ערך 1 על מנת להסתיר את השרלים. ברירת מחדל כאן היא לא להסתיר את השקלים
method varchar באיזו צורה תרצו חקבל תשובה מהמערכת? האפשרויות הן: xml, json.
התשובה החוזרת תכיל שני ערכים: doclink ו pdf_link. doclink ייקח את הלקוח למסמך דרך המערכת ו pdf_link ייקח את הלקוח ישירות ל PDF.

ה API הבא מאפשר משיכת מידע קישורים למסמכים ממערכת iCount. הפניה צריכה להיות (תמיד) מוצפנת דרך https וניתן לפנות ב POST או ב GET.

הכתובת אליה צריך להפנות את קריאות הAPI היא:

https://api.icount.co.il/api/v1.php
שם השדה תיאור
פרמטרים
compID מזהה החברה שלך
user שם משתמש
pass סיסמה
action סוג הפעולה. במקרה הזה זה תמיד get_doclink
docnum מספר מסמך
doctype סוג מסמך מסמך[invoice,receipt,invrec,refund,offer,deal,delcert,trec]
lang שפת המסמך. ברירת מחדל היא he אבל אפשר לשלוח גם en אם רוצים אנגלית
orig האם רוצים קישור למקור או להעתק? ברירת מחדל היא מקור. אם רוצים העתק יש לשלוח 0
hidenis כשמסובר במסמך מטו"ח ניתן לשלוח כאן ערך 1 על מנת להסתיר את השרלים. ברירת מחדל כאן היא לא להסתיר את השקלים
method באיזו צורה תרצו חקבל תשובה מהמערכת? האפשרויות הן: xml, json.
התשובה החוזרת תכיל שני ערכים: doclink ו pdf_link. doclink ייקח את הלקוח למסמך דרך המערכת ו pdf_link ייקח את הלקוח ישירות ל PDF.