ה API הבא מאפשר משיכת ספקים ממערכת iCount. הפניה צריכה להיות (תמיד) מוצפנת דרך https וניתן לפנות ב POST או ב GET.

הכתובת אליה צריך להפנות את קריאות הAPI היא:
https://api.icount.co.il/api/v1.php

שם השדה סוג תיאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
פרמטרים
compID varchar מזהה החברה שלך כן
user varchar שם משתמש כן
pass varchar סיסמה כן
action varchar סוג הפעולה. במקרה הזה זה תמיד get_suppliers כן
method varchar באיזו צורה תרצו חקבל תשובה מהמערכת? האפשרויות הן: xml, json.
supplier_id varchar במידה ורוצים, ניתן לספק את מספר הספק כדי לקבל מידע רק על ספק אחד