מערכת iCount פועלת בוצרה חוקית ולפי ההנחיות שבחוק. על מנת לראות את תעודת ההרשמה של iCount ישירות באתר רשות המיסים יש ללחוץ על הלינק המצ”ב ולחפש את iCount על ידי הקשת מספר הישות (ח.פ.) של iCount: 513947119

לינק: אתר שע”ם