ה API הבא מאפשר יצירת משתמש נוסף בחברה קיימת. חשוב לציין שלא מדובר על הקמת חשבון חדש אצלנו אלא רק יצירה של משתמש נוסף בחשבון קיים. עוד "יוזר".

הפניה צריכה להיות (תמיד) מוצפנת דרך https וניתן לפנות ב POST או ב GET.

הכתובת אליה צריך להפנות את קריאות הAPI היא:

https://api.icount.co.il/api/v1.php

התגובה תתקבל בפורמט json בלבד.

שם השדה סוג תיאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
פרמטרים
compID varchar מזהה החברה שלך כן
user varchar שם משתמש כן
pass varchar סיסמה כן
action varchar סוג הפעולה. במקרה הזה זה תמיד create_user כן
ufname varchar שם פרטי כן
ulname varchar שם משפחה כן
ufname_en varchar שם פרטי באנגלית – חשוב מאוד אם שולחים מסמכים באנגלית
ulname_en varchar שם משפחה באנגלית – חשוב מאוד אם שולחים מסמכים באנגלית
umobilephone varchar טלפון נייד – חשוב מאוד לאיפוס סיסמאות בעתיד
upriv int רמת ההרשאות 1-5 4
username varchar שם משתמש כן
upassword varchar סיסמה כן
uemail varchar כתובת אימייל כן
method varchar באיזו צורה להחזיר תשובה? json, xml, <blank for a serialized str> serialized str לא

התשובה החוזרת תיראה ככה:

    (
      'status' => 'ok',
      'reason' => 'some text'
    )